column elles bulder

mei 2012
De bal ligt bij de regio

In 2004 is vanuit ons bureau het concept voor de Dag van de Regio ontwikkeld. Eerst in Oost-Groningen, daarna geleidelijk aan in andere delen van de provincie. Vorig jaar werd het evenement voor het eerst in Drenthe en zelfs in Zuidwest Schotland georganiseerd. In 2012 zal de Dag van de Regio ook in Ierland en in Finland plaatsvinden en is, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, het concept voor Groningen aangepast. Maar wat was en is nu de reden om een dergelijk evenement te organiseren?
Uitgangspunt van de Dag is om de regio zélf te laten zien welke bijzondere en waardevolle initiatieven er worden ontplooid. Oost-Groningen was de eerste regio waar we het uitprobeerden. Deze regio is landelijk niet zo bekend en voor zover dat wel het geval is, hebben de mensen er geen al te positieve associaties bij. Dat beeld wordt versterkt doordat in de regio zelf onvoldoende haar waarde en de kracht worden gezien. Daar wilden we in 2004 met de Dag van de Regio verandering in brengen, en het hielp! Op het hoogtepunt ont-vingen de deelnemers gezamenlijk meer dan 20.000 bezoekers. Naast de Dag van de Regio zijn in de afgelopen periode veel nieuwe regionale initiatieven opgebloeid. De regio is daardoor meer en meer door de eigen inwoners ontdekt.
Nu de middelen in de provincie en in het hele land schaarser worden, blijft het belangrijk om de eigen regio te kennen en te waarderen. Denk aan de bevolkingskrimp die delen van Noord- en Oost-Groningen zien. Hét middel om mensen in de regio vast te houden en aan te trekken, is hen te verbinden met de waardevolle elementen in die regio. Een belangrijke eerste voorwaarde hiervoor is dat wij trots zijn op ons gebied en anderen laten delen in die trots. Dat was en is een belangrijke motor voor ontwikkelingen. Zeker nu, in een tijd dat ook vanuit de Provincie Groningen de bal steeds meer bij de regio wordt gelegd, moet samenwerking binnen de regio met oog voor datgene wat het gebied te bieden heeft, dienen als springplank voor nieuwe ontwikkelingen.