column elles bulder

juli 2012
Duurzaam ondernemen en regionale productie

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen (MVO), is hier te lande vooral in het eerste decennium van de 21e eeuw een begrip geworden. Ondanks de financieel-economische ontwikkelingen van de laatste jaren heeft MVO nog steeds de aandacht van het bedrijfsleven en organisaties. De meest recente MVO-mijlpaal in onze regio is dat het Martini Ziekenhuis zich als eerste ziekenhuis in Nederland heeft aangesloten bij De Groene Zaak[1]. Een andere sector die een aanzienlijke impact heeft op verduurzaming is de overheid. Met een jaarlijkse inkoopomzet van rond de 60 miljard euro loont het zeker de moeite binnen het inkoopbeleid de maatstaf 'duurzaam' te hanteren. Het opnemen van erkende streekproducten in het pakket dat wordt ingekocht kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Duurzaam inkoopbeleid overheid
In juni 2011 werd daarom het Advies Duurzaam Inkopen gepresenteerd door de Groene Zaak, NEVI, MVO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Het advies werd zowel door staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu als door de Tweede Kamer omarmd. Nu, een jaar later, kan geconstateerd worden dat er ondanks alle inspanningen nog steeds een groot verschil zit tussen beleid en praktijk. De Groene Zaak en haar partners roepen dan ook op het duurzaam inkoopbeleid van de overheid een extra stimulans te geven.

Dat erkende streekproducten onderdeel moeten zijn van het inkoopbeleid van de overheid, is op 22 december 2011 in de vorm van de motie Jacobi/Koopmans aangenomen in de Tweede Kamer. De regering verzoekt overheidsorganisaties hiermee een actiever beleid te voeren om regionale MKB-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en om overheden te stimuleren eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, opdat er meer streekproducten in de bedrijfsrestaurants en -kantines geserveerd worden. Europese aanbestedingsnormen hoeven hierbij geen belemmering meer te vormen nu het Europarlement een resolutie heeft aangenomen waarin het MKB meer toegang tot overheidsopdrachten kan krijgen door het in kleinere opdrachten 'knippen' van aanbestedingen. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor kleinschalige regionale cateraars die met streekproducten werken om de catering bij overheidsorganisaties te verzorgen.

Groningen duurzame regio van de smaak
Groningen was in 2011 'Hoofdstad van de smaak' van Nederland. De Provincie Groningen heeft inmiddels beleid geschreven waarin zij een aantal van de ontwikkelingen die vorig jaar in gang zijn gezet door wil trekken. Hiermee opteert zij om 'Regio van de smaak' te worden. Een prima streven. De regionale economie zou er bijzonder bij gebaat zijn wanneer dit streven verbonden wordt met de mogelijkheden die de motie Jacobi/Koopmans biedt. Wanneer ook de lokale overheden de regionale (plattelands)economie stimuleren door de inkoop van erkende streekproducten, worden er werkelijk stappen gezet naar een duurzame regio van de smaak.

[1] Uitgangspunt van dit ondernemersplatform is om samen te zoeken naar innovatieve groene antwoorden voor de financieel-economische problemen van vandaag.