column elles bulder

december 2012
Van wachtruimte tot werkruimte

Herwaardering voor het oude stationsgebouw van Scheemda

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar in Scheemda staat een van de oudste nog in gebruik zijnde treinstations van Nederland. Sinds 2010 is ons kantoor gevestigd in dit Rijksmonument uit 1868. Een plek die uitstekend past bij onze ambitie om gebouwd erfgoed te behouden ter versterking van de leefbaarheid van de regio.

Wanneer is herbestemming echter geslaagd en versterk je daarmee de regio? Is het voldoende ervoor te zorgen dat er mensen ‘huizen’ in een pand, bijvoorbeeld in de vorm van antikraak, of is er meer nodig? Het antwoord zal u niet verbazen, maar in onze visie kan herbestemming alleen succesvol zijn als wordt gekozen voor een bestemming die past bij het gebouw en zijn geschiedenis, maar die ook kansen biedt voor nieuwe gebruikers en andere toepassingen.

Voordat een discussie over herbestemming plaats kan vinden, moeten er eerst keuzes gemaakt worden. Welke panden zijn bijvoorbeeld van beeldbepalend of historisch belang voor de gemeenschap? Niet al ons gebouwde erfgoed kan immers bewaard en in goede staat gehouden worden.

Gelukkig ziet de Rijksoverheid dit nu ook in. Zo verplicht sinds 1 januari 2012 de Wet Ruimtelijke Ordening overheden om een structuurvisie vast te stellen met aandacht voor cultuurhistorische waarden. Dit is van cruciaal belang, omdat kennis over de cultuurhistorie van de eigen leefgemeenschap direct verbonden is met de leefbaarheid van een regio. Een gemeenschap die zijn eigen geschiedenis niet kent zal ook niet de verbondenheid voelen die nodig is om bijvoorbeeld in tijden van krimp energie te mobiliseren.

In de Groninger krimpgebieden is in dit opzicht nog veel werk te verrichten. Enthousiasme van derden over een regio begint vaak met een gevoel van trots op de eigen regio. Je kunt echter pas trots zijn op iets als je het ook werkelijk kent. Juist nu de regio een groeiende leegstand kent van panden die cultuurhistorisch gezien interessant kunnen zijn, is het van belang om op grond van goede informatie keuzes te maken ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Dan kan herbestemming ook werkelijk hand in hand gaan met leefbaarheid!