column elles bulder

juni 2013
Samen werken aan de toekomst

Ruimte voor jong talent

De laatste tijd berichten de media dat de economie verder krimpt omdat de particuliere bestedingen niet aantrekken. Hierdoor moeten veel organisaties en ondernemingen opnieuw de bakens verzetten. Uiteraard wordt daarbij als eerste gekeken naar besparingen, vaak ten koste van het creëren van stage- en werkervaringsplaatsen. Dat is jammer, niet alleen voor jong talent maar ook voor werkgevers en de maatschappij als geheel.

Een stage is een wezenlijk onderdeel van een MBO-opleiding. Door stage te lopen kunnen jongeren testen of hun beroepskeuze ook werkelijk bij hen past, de sfeer proeven binnen kleinere en grotere bedrijven en ervaren welke eisen aan hen worden gesteld. Juist om na hun studie goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan is een stage belangrijk. Helaas wordt het voor veel bedrijven en ondernemingen steeds moeilijker om tijd en ruimte vrij te maken voor een dergelijke leerervaring. Een stagiaire binnen het bedrijf betekent immers vaak 50% investeren en 50% rendement.

Ook een werkervaringsplaats is een belangrijk middel om pas afgestudeerden van HBO en WO te laten ervaren wat werken binnen het bedrijfsleven inhoudt. Vaak is het dagritme van een student daar nog niet op afgestemd en is de overgang naar ‘commercieel’ werk een enorme stap. Een werkervaringsplaats kan leiden naar een baan, maar zeker ook naar een goede werkhouding en een beter begrip van de eisen die aan een ‘echte’ baan worden gesteld.

Juist om de arbeidsmarkt in de toekomst op niveau te houden, zullen ondernemers hun verantwoordelijkheid op dit punt moeten nemen. Scholieren zijn immers de werknemers van de toekomst, hebben een frisse blik en kunnen als panel functioneren voor de introductie van nieuwe diensten. Het creëren van werk en het begeleiden van jonge talenten vraagt vooral nu om creativiteit en flexibiliteit van ondernemers. Een houding die, zoals wij vaak merken, ruimschoots wordt beloond.