onderzoek


Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft in de afgelopen jaren verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd, waaronder een aantal haalbaarheidsonderzoeken om te kunnen beoordelen of plannen en ideeën uitvoerbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken naar de kansen voor een Regio-VVV in de DEAL-gemeenten, (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en de mogelijkheden voor herbestemming van religieus erfgoed in Appingedam.

Ook verzorgt ons bureau evaluatie-onderzoek. Wij doen dit om vast te stellen of er een verandering heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een ingreep of een ontwikkeling. Is er geen informatie bekend over een situatie voordat een ingreep heeft plaatsgevonden, dan plaatsen wij een en ander in internationaal of interregionaal perspectief. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen participeren wij, als enige nationale partij, al sinds 2010 in diverse Europese projecten rond regiomarketing, leefbaarheid en regionale ontwikkeling.
Een andere vorm van evaluatie-onderzoek die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren richt zich op het effect van projecten. Op die wijze hebben wij de afgelopen jaren onder andere van de projecten Dag van de Regio, Week van de Smaak Groningen, Oktobermaand Kindermaand Groningen en het internationale project CORDERA geëvalueerd.

Daarnaast doen wij ook historisch onderzoek. Op grond van analyses van verschillende bronnen (archieven, literatuur, interviews, datacollecties) kunnen wij een bedrijfsgeschiedenis of een deel van de (sociaal-economische) geschiedenis van een regio beschrijven. Zo doet ons bureau momenteel onderzoek naar de inmiddels 115-jarige geschiedenis van de volkshuisvesting in (Noord-)Nederland.

Neem voor vrijblijvende informatie over onze mogelijkheden contact met ons op door op deze link te klikken.