De directeur en oprichter van Onderzoeksbureau Elles Bulder is geboren en getogen in Winschoten. Haar opleiding genoot zij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde op onderzoek aan de Erasmus Universiteit en Cambridge University. Elles startte haar bureau in 1993 toen zij bij terugkeer in de regio merkte dat de inwoners negatief ingesteld waren over hun eigen, mooie gebied. Door hen op allerlei manieren met hun eigen regio in contact te brengen, hoopte ze bij te dragen aan een positiever zelfbeeld van deze regio en de beeldvorming naar buiten te verbeteren. Dankzij diverse aansprekende projecten is dat ook volop gelukt, en zet deze positieve ontwikkeling zich door naar andere regio's. Van 2010 tot en met 2016 was Elles als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Begin 2016 werd zij aan de Hanzehogeschool Groningen benoemd tot lector 'Krimp en Leefomgeving' aan het Kenniscentrum NoorderRuimte.

Elles' grote drijfveer in dit werk is het enthousiasme en de energie die zij telkens tegenkomt bij de mensen die bij de projecten betrokken zijn. Niet alleen uitvoerders of vrijwilligers werken met passie aan hun project, maar ook subsidiegevers en opdrachtgevers zijn enthousiast. Elles is een teamwerker die met hart en ziel in haar bedrijf zit en deze graag inzet voor de regio. Want ondanks, of misschien wel juist dankzij haar internationale ervaring, is haar liefde voor de regio alleen maar gegroeid.

Lees columns >