subsidieadvies


Het aanvragen van subsidies is geen eenvoudige taak en roept vaak veel vragen op: Kunnen we hier subsidie voor krijgen? Waar vragen we subsidie aan? Aan welke voorwaarden moeten we voldoen? Hoe moeten we te werk gaan? Naast subsidieverlenende organisaties zijn er ook vele fondsen die projecten financieel willen steunen. Ook deze fondsen stellen specifieke eisen waaraan voldaan moet worden en er is altijd sprake van veel papierwerk.

Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft al ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van subsidies en fondsenwerving. We hebben nauwe contacten met subsidiegevers en fondsen. We weten welke haken en ogen er aan subsidieaanvragen zitten en kunnen u helpen bij het opstellen van een gedegen projectplan, een reële begroting en een representatief bidboek voor het binnenhalen van subsidies en fondsen. Als een subsidie wordt toegekend, kunnen wij u vervolgens ondersteunen bij het opstellen van de verplichte voortgangsverslagen en de eindrapportages. Onze medewerkers kunnen u met raad en daad bijstaan tijdens alle fasen van dit proces.

Ons bureau begeleidt en verzorgt (Europese) subsidieaanvragen voor gemeenten, culturele en cultuurhistorische stichtingen, bedrijven het onderwijs en musea. Maar wij hebben ook aan de 'andere kant' van de tafel gezeten en subsidieregelingen en actieplannen ontwikkelt en geschreven. Juist daardoor is ons inzicht met de jaren gegroeid en daar kunt u van profiteren.

Neem voor vrijblijvende informatie over onze mogelijkheden contact met ons op door op deze link te klikken.