educatie | afgeronde projecten

Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft een ruime ervaring met educatieve projecten, waarin is samengewerkt met gemeenten, scholen, stichtingen en particulieren. Wij hebben lesbrieven en digitale lespakketten ontwikkeld, maar ook samen met scholen volledige educatieve trajecten opgezet. Een goed voorbeeld hiervan is het project Maand van de Toekomst waarmee de oplevering gevierd werd van het volledig gerestaureerde gebouw De Toekomst, een voormalige strokartonfabriek bij Scheemda. Verder is ons bureau nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Archeologische Informatiepunten (AIP’s) in de provincie, die educatie over het oude landschap koppelen aan bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes. Op educatief vlak is er dus veel mogelijk en is er veel expertise in huis.

De koppelingen in de kolom hiernaast leiden u naar een selectie van actuele en afgeronde projecten op het gebied van educatie.