streekproducten | afgeronde projecten

Bevorderen van samenwerking tussen Groninger producenten en organisaties

Onderzoeksbureau Elles Bulder had de algemene coördinatie van het programma “Streekproducten ...uut Grunnen!”. Een groot deel van dit programma bestond uit het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende streekproducteninitiatieven in Groningen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling, en een onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk logistiek systeem voor de distributie van streekproducten. Ook was het Onderzoeksbureau provinciaal coördinator voor de landelijke Week van de Smaak.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • samenwerking bevorderen en faciliteren tussen Groninger streekproducteninitiatieven;
  • bevorderen en faciliteren van kennisuitwisseling tussen producenten en streekproductenorganisaties, nationaal en internationaal;
  • de provinciale coördinatie van de Week van de Smaak (inclusief 'Held van de Smaak', ‘Broodje van de Streek’ en 'Mooie Maaltijd’) in Groningen;
  • het onderhouden van internationale contacten en samenwerking rondom 'Food & Tourism';
  • het bevorderen van kennis over en interesse in producten uit de eigen streek;
  • sturing geven aan het financieel beheer van het programma.

Samenwerkingspartners
Stichting Streekeigen Producten Nederland, Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen, Stichting Spelt Pieterburen e.o., Stichting Waddengroep, Coöperatie van producenten van Streekproducten Westerwolde u.a., Plattelandswinkels Groningen.

Uitvoering
2009 – 2012

Contactpersonen Elles Bulder en Ardi Tamminga

Meer informatie
www.weekvandesmaak.nl, www.gegarandeerdgroningen.net, www.erkendstreekproduct.nl, www.waddengoud.nl, www.spelt-pieterburen.nl, www.plattelandswinkels.com, www.streekproducten.nl, www.doedestreekproef.nl, www.mooiemaaltijd.nl.