streekproducten | afgeronde projecten

Specifieke projecten met streekproducenten en streekproductenorganisaties

Naast de algemene coördinatie van het programma ‘Streekproducten…uut Grunnen!’ ondersteunde Onderzoeksbureau Elles Bulder ook de individuele streekproductenorganisaties die samenwerkten binnen het programma.

In dat kader zorgde Onderzoeksbureau Elles Bulder voor:

  • het ondersteunen van het bestuur van de Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen (licentiehouder van het keurmerk 'Gegarandeerd Groningen') bij het realiseren van haar omzetdoelstellingen;
  • het ondersteunen van certificeringtrajecten voor het keurmerk ‘Gegarandeerd Groningen’ voor Groninger streekproducten;
  • het ondersteunen van het bestuur van de Coöperatie van producenten van Streekproducten Westerwolde u.a. bij het doorontwikkelen van het concept ‘Groninger Plattelandswinkels’ en het uitrollen van dit concept in de provincie Groningen;
  • het stimuleren van huisverkoop en boerderijwinkels;
  • het stimuleren van de marktverbreding en omzetverhoging bij producenten aangesloten bij de diverse betrokken organisaties;
  • algemene promotionele activiteiten;
  • het realiseren van een efficiënte en effectieve gezamenlijke distributie van streekproducten.

Partners
Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen, Stichting Spelt Pieterburen e.o., Coöperatie van producenten van Streekproducten Westerwolde u.a.

Uitvoering
2009 – 2012

Contactpersonen Elles Bulder en Ardi Tamminga

Meer informatie
www.gegarandeerdgroningen.net, www.erkendstreekproduct.nl, www.spelt-pieterburen.nl, www.plattelandswinkels.com, www.streekproducten.nl, www.doedestreekproef.nl