leefbaarheid | afgeronde projecten

Speelplaats Westerlee

In Westerlee is een speelplaats gecreëerd voor de jeugd van twaalf tot achttien jaar. Voor deze jeugd was voorheen weinig (sportief) vertier in het dorp. Met het realiseren van deze speelplaats, die onder andere een skatebaan en pannaveld behelst, wil Westerlee de leefbaarheid voor alle leeftijdsgroepen vergroten. De voorziening moet een positieve invloed uitoefenen met betrekking tot de demografische krimp.

Onderzoeksbureau zorgde voor:

  • subsidieaanvragen

Uitvoering:
2013-2015

Contactpersoon Lineke Fokkens