leefbaarheid | afgeronde projecten

Toekomstplan Wagenborgen

Het verzorgingshuis in Wagenborgen gaat sluiten. Met de voortschrijdende  demografische krimp is de verwachting dat Wagenborgen een woondorp zonder voorzieningen zal worden. Initiatiefgroep Toekomstplan Wagenborgen wil hier een stokje voor steken. Wagenborgen wil toekomstbestendig worden en haar functie als centrumdorp, met voorzieningen, behouden.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van voorzieningen is het behoud van alle generaties in het dorp. Onderzoeksbureau Elles Bulder schrijft een toekomstplan voor Wagenborgen met als zwaartepunten: levensloopbestendig (ver)bouwen, zorg en wonen en een vrijwilligers zorgnetwerk. Met ieder thema gaat een focusgroep aan de slag om voor Wagenborgen een toekomstbestendig plan te maken.

Het plan wordt zodanig uitgeschreven dat het dorp er ook echt mee aan de slag kan. Met het vrijwilligersnetwerk wordt in de zomer van 2015 een start gemaakt.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor

  • project- en procesbegeleiding;
  • schrijven toekomstplan;
  • schrijven startnotitie gericht op implementatie toekomstplan.

Samenwerkingspartners
Gemeente Delfzijl, Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Zonnehuisgroep Noord

Uitvoering
2015-2018

Contactpersoon Elles Bulder