leefbaarheid | actuele projecten

Verbetering entree Meeden

Het dorp Meeden (gemeente Midden Groningen) wil haar entree verbeteren. Hiervoor wil zij een aantal karakteristieken (slingerende wandelpaden, rode beuken, etc.) van het veenkoloniale dorp doortrekken naar de dorpsentree vanaf de N33. Door zelf ook veel van het voorbreidende werk en later het onderhoud samen met de inwoners voor eigen rekening te nemen wil de Dorpsraadcoöperatie Meeden de aantrekkelijkheid van het dorp, de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor

  • redactie projectplan, opstellen subsidieplan;
  • werft subsidies.

Samenwerkingspartners

Dorpsraadcoöperatie Meeden

Uitvoering

2017-2018

Contactpersoon Elles Bulder