toerisme | afgeronde projecten

Dag van de Regio

In de periode 2004-2014 zetten bedrijven, instellingen en organisaties in de provincie Groningen in het eerste weekend van oktober hun deuren open voor het publiek. Het concept behelsde dat iedere deelnemer tijdens dit weekend een verrassende activiteit bood. Elk jaar stond een ander thema centraal. De Dag van de Regio was een dag van zien, doen en ontdekken. Gestart in 2004 in Oost-Groningen breidde de Dag zich uit over de hele provincie Groningen en tot in Drenthe. In 2012 werkte Onderzoeksbureau Elles Bulder samen met organisaties in Duitsland, Schotland, Polen, Oostenrijk en Finland in het kader van een Europees partnerschap voor plattelandsontwikkeling. In 2013 en 2014 werd nauw samengewerkt met de Duitse Tag der Regionen om te komen tot een echt grensoverschrijdend evenement.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • het benaderen van potentiële deelnemers;
  • het schrijven van teksten voor de informatiegids;
  • de verspreiding van informatiegidsen;
  • de PR;
  • de informatievoorziening aan deelnemers;
  • evaluatie van het evenement.

Uitvoering
Elk eerste weekend van oktober

Contactpersoon Ardi Tamminga

Samenwerkingspartners
Stichting Dag van de Regio, Die Regionalbewegung