toerisme | afgeronde projecten

Oldambt Levend Landschap

De zeekleipolders langs de Waddenkust vormen volgens de vorige Rijksadviseur Landschap en Water, Yttje Feddes, “…het meest bijzondere landschap van Nederland.” De provincie Groningen stelt in het laatste Provinciaal Omgevingsplan (POP) dat het Oldambt “…een gebied van internationale betekenis…” is, en de Raad voor de Wadden schrijft het gebied zelfs ‘werelderfgoed waarden’ toe. Hoog tijd om dit bijzondere landschap ook voor bezoekers tot leven te brengen. De Stichting Landschap Oldambt wil daarom in het kader van dit project een thematische route ontwikkelen voor het Oldambt waarbij informatie in de vorm van verhalen, films, foto’s, documenten en objecten over de locaties waar langs gefietst en gewandeld wordt, de bezoeker direct digitaal ter beschikking staat. Ruggengraat hierbij zal een nieuw te ontwikkelen Dijkenroute zijn die de geschiedenis van het Oldambt laat zien in de chronologie van het terugwinnen van het land via de bedijkingen.

Onderzoekbureau Elles Bulder zorgt voor:

  • werft subsidies;
  • denkt mee over het concept;
  • ontwikkelt de digitale structuur;
  • de algemene projectbegeleiding.

Samenwerkingspartners
Stichting Landschap Oldambt 

Uitvoering
2016 - 2019

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie:
www.landschapoldambt.nl