toerisme | afgeronde projecten

Waddenland

Masterplan Waddenland wilde bewoners en bezoekers uitdagen om het land en de Waddenzee in al haar schoonheid te leren kennen. Daarvoor heeft zij in samenwerking met erfgoedinstellingen, bewoners en bedrijven een drietal sterke en duurzame presentaties gerealiseerd rond de thema's Vloot en Visserij, Bouwen in Baksteen en Vruchtbare Zeeklei.

Voor Vloot en Visserij zijn drie publiekspresentaties gerealiseerd in Zoutkamp, Vierhuizen en Lauwersoog. Daarnaast zijn streekgidsen opgeleid en is er een wandelroute tussen Zoutkamp en Vierhuizen uitgezet. Om jongeren bij het landschap en de cultuurhistorie van het Waddenland te betrekken is in samenwerking met IVN Groningen een onderwijsproject opgezet. Leerlingen hebben als documentairemaker hun woon- en leefomgeving gefilmd.

Voor het thema Bouwen in Baksteen is een symposium georganiseerd over de baksteenproductie en het gebruik daarvan in de Middeleeuwen en de eeuwen daarna. Over dit onderwerp is tevens een DVD gemaakt.

Ook voor het thema Vruchtbare Zeeklei is een DVD gemaakt. Daarnaast is aangesloten bij de herdenking van de Cosmas- en Damianusvloed in 1509.

Onderzoeksbureau Elles Bulder had de projectleiding.

Samenwerkingspartners
Museumhuis Groningen, IVN

Uitvoering
2008-2009