toerisme | afgeronde projecten

Onderzoek toeristische infrastructuur Bedum

Onderzoeksbureau Elles Bulder analyseerde in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Bedum de toeristisch-recreatieve infrastructuur in de gemeente en het gemeentelijk toeristisch-recreatieve beleid. Vragen die hierbij gesteld werden zijn onder meer: uit welke elementen bestaat de huidige toeristische infrastructuur? Welk beleid is opgezet vanuit de gemeente? Daarnaast werd het gemeentelijk beleid ook in de brede context van regionaal, provinciaal en nationaal beleid geëvalueerd. Eindproduct is een rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • onderzoek;
  • advies.

Samenwerkingspartners
Gemeente Bedum

Uitvoering
2013

Contactpersoon: Elles Bulder

Meer informatie
www.bedum.nl

Fotografie: Pieter Postma, Bedum