toerisme | afgeronde projecten

Groningen vanaf het Water

Water heeft voor een groot deel de geschiedenis van Groningen bepaald. De wierden, eeuwenoude woonheuvels in de kleigebieden van de provincie, het glooiende graan van de graanrepubliek, de vele lage dijkjes in het landschap en de polders waarmee geleidelijk aan het op de Dollard verloren land teruggewonnen is, maar ook het spinnenweb van diepen en kanalen met de stad Groningen als brandpunt en de uitgestrekte veengebieden die ten behoeven van de industrie werden afgegraven. Allemaal zijn ze onderdeel van de geschiedenis van Groningen met het water. Dit project wil de bekende en onbekende verhalen van Groningen vanuit een ander perspectief vertellen; vanaf het water. Hierbij is het water de rode draad die de verschillende verhalen met elkaar verbindt, maar ook het fysieke kader dat wordt gebruikt. Vanaf een boot vaart initiatiefnemer Cees Stolk verschillende routes terwijl de beelden en de verhalen die over het passerende landschap en haar bewoners verteld kunnen worden, gevangen worden in een documentaire.


Onderzoekbureau Elles Bulder zorgt voor:

  • werven van subsidies;
  • algemene projectbegeleiding. 

Samenwerkingspartners
Cees Stolk, Noordelijk Scheepvaartmuseum

Uitvoering
2016-2017

Contactpersoon Elles Bulder