toerisme | afgeronde projecten

Regio-VVV DEAL-gemeenten

Het instellen van een regio-VVV voor het Eemsdeltagebied versterkt en professionaliseert de promotie en marketing van het Eemsdelta-gebied in het algemeen en Appingedam in het bijzonder. Onderzoekbureau Elles Bulder begeleidde het professionaliseringstraject van de VVV Eemsdelta.

Onderzoeksbureau Elles Bulder was ook betrokken bij de oprichting in 2010 van de Stichting Promotie Activiteiten Appingedam (SPAA), die als doel heeft de gemeente Appingedam te promoten en het Marketingfonds te beheren.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

Regio VVV DEAL-gemeenten

  • het onderzoeken van het draagvlak voor een regio-VVV;
  • het in overleg met de betrokken partijen opstellen van een bedrijfsplan inclusief begroting voor de nieuwe regio-VVV.

VVV Eemsdelta

  • het in kaart brengen en zo mogelijk beter stroomlijnen van de bedrijfsmatige processen;
  • het opstellen van een activiteitenplan voor de middellange termijn gekoppeld aan een meerjarenbegroting.

SPAA

  • het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot de invoering van een reclameheffing;
  • het begeleiden van de oprichting van de stichting;
  • helpen bij het opstellen van het strategisch plan en de begroting voor 2011;
  • het opstellen van criteria voor subsidieverlening.

Samenwerkingspartners
Gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, gemeente Loppersum, Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging, Horecavereniging Appingedam, OKA, MKB-Noord, Stichting Promotie Activiteiten Appingedeam (SPAA), VVV Eemsdelta

Uitvoering
2009 tot en met 2011

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.vvveemsdelta.nu, www.appingedam.nl