toerisme | afgeronde projecten

Evaluatie digitale datavoorziening Hoogeland

Gedurende de periode 2010-2013 is er een integrale database voor het Hoogeland opgebouwd binnen het G!DS, de sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken in Nederland. Onderzoeksbureau Elles Bulder was verantwoordelijk voor de evaluatie van deze pilot-periode met als resultaat een evaluatierapport en advies aan het regioteam en de LAG Hoogeland. Daarbij stond de vraag centraal of er gekozen moest worden voor een integrale of thematische database, welke dit dan zou moeten zijn en wie de gegevens zou moeten beheren en actueel houden.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • desk research;
  • interviews;
  • kwantitatief onderzoek d.m.v. een enquête;
  • organisatie discussiebijeenkomsten stakeholders;
  • evaluatierapport en advies aan het regioteam en de LAG Hoogeland.

Samenwerkingspartners
Regioteam Hoogeland, Provincie Groningen

Uitvoering
augustus - november 2013

Contactpersoon Elles Bulder