toerisme | afgeronde projecten

Beleidsnota Cultuur en Toerisme Appingedam

In opdracht van de gemeente Appingedam stelde Onderzoeksbureau Elles Bulder een nota op de beleidsterreinen Cultuur en Toerisme op. Dit was een document dat enerzijds heldere kaders stelde en verbindingen legde tussen toerisme en recreatie, en anderzijds op organisatorisch en programmatisch vlak een duidelijke koers uitzette voor het beleid van de gemeente Appingedam voor de komende vier jaar.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • voorbereidend onderzoek;
  • het ontwikkelen van een beleidsplan;
  • advies.

Samenwerkingspartner
Gemeente Appingedam

Uitvoering
eerste helft 2012

Contactpersoon Matthijs Driebergen

Meer informatie
www.appingedam.nl