toerisme | afgeronde projecten

Ontwikkeling toeristisch-recreatieve producten Appingedam

De gemeente Appingedam wil haar toeristisch-recreatieve ondernemers stimuleren tot samenwerking. Daarbij wil zij kansen benutten door lokaal, regionaal en provinciaal aanbod zo veel mogelijk te koppelen en af te stemmen. Onderzoeksbureau Elles Bulder is gevraagd om de eerste fase van dit proces aan te jagen en te ondersteunen.

Speerpunt is het ontwikkelen van een jaarronde programmering met een aantal karakteristieke highlights en verblijf- en dagarrangementen. Daarbij wordt tevens aansluiting gezocht bij actuele regionale en landelijke thema’s.

Het project sluit aan bij het beleid van de Provincie Groningen om de toeristisch-recreatieve bestedingen te vergroten en het Verhaal van Groningen voor Appingedam verder uit te bouwen.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor:

  • begeleiden van de Regiegroep ‘Stadskompas Appingedam’;
  • organiseren van toeristische café’s;
  • ondersteunen bij de ontwikkeling van vernieuwend toeristisch-recreatief-cultureel aanbod.

Samenwerkingspartner
Gemeente Appingedam, Regiegroep ‘Stadskompas Appingedam’, toeristisch-recreatieve en culturele ondernemers Appingedam

Uitvoering
2013-2015

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.appingedam.nl