educatie | afgeronde projecten

Stormvloed 1509

500 jaar geleden werden door de Cosmas- en Damianusvloed in het Dollardgebied ruim dertig dorpen weggespoeld. Tijdens een groots opgezette herdenkingsmanifestatie aan beide zijden van de grens werd op verschillende manieren aandacht geschonken aan deze catastrofe. De verdronken dorpen werden tijdens de herdenking op 26 september 2009 door middel van lichtbundels zichtbaar gemaakt.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • organisatie van een internationaal symposium in opdracht van Stichting Verdronken Geschiedenis;
  • organisatie van de herdenkingsmanifestatie 'Ain Licht veur elk Dörp';
  • de PR;
  • aanvraag en afhandeling van de subsidies;
  • opzetten van de programmering van het cultureel festival.

Samenwerkingspartners
Stichting Verdronken Geschiedenis, Ländliche Akademie Krummhörn, (voormalige) gemeente Reiderland, Museumhuis Groningen

Uitvoering
september 2009