educatie | afgeronde projecten

Stichting Landschap Oldambt

In 2009 was het 500 jaar geleden dat de geschiedenis van het Oldambt, met de Cosmas- en Damianusvloed (1509), begon. De Stichting Landschap Oldambt wilde door middel van het tweejarige project '500 jaar Oldambt' aandacht vragen voor het specifieke Oldambtster landschap, vroeger en nu.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • projectleiding inclusief financiële administratie;
  • inhoudelijke ondersteuning bij:
    • tentoonstellingspanelen;
    • organisatie herdenking Cosmas- en Damianusvloed;
    • de DVD 'Wiede Leegte mit Daipte';
    • voorlichtingsmateriaal (folder, website, powerpointpresentatie).

Samenwerkingspartners
Stichting Landschap Oldambt, Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Ländliche Akademie Krummhörn, Stichting Verdronken Geschiedenis, Gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, Museumhuis Groningen

Uitvoering
2009 - 2010

Contactpersonen Elles Bulder en Matthijs Driebergen

Meer informatie
www.landschapoldambt.nl, www.historischcentrumoldambt.nl, www.verdronkengeschiedenis.nl, www.museumhuisgroningen.nl