educatie | afgeronde projecten

AIP-netwerk

AIP staat voor Archeologisch Informatiepunt. Het project richtte zich op de vorming van een netwerkverband tussen de AIP’s onderling en tussen AIP’s en vergelijkbare instellingen. Doel was de versterking van de samenwerking en het vergroten van de bekendheid van de AIP's. Ook werd er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de serie Archeologie Groningen. 

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • de projectbegeleiding;
  • jaarlijkse evaluatie.

Samenwerkingspartners
Provincie Groningen, Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo te Appingedam, Archeologisch Informatiepunt Dollardboezem te Bad Nieuweschans, Archeologisch Informatiepunt Middag-Humsterland te Ezinge, Archeologisch Informatiepunt Hoogeland te Warffum, Archeologisch Informatiepunt Fivelboezem te Zeerijp, Ostfriesische Landschaft (Duitsland)

Uitvoering
2009 tot 2013

Contactpersoon Peter Broekema

Meer informatie
www.nicolaikerk-appingedam.nl, www.deouderemise.nl, www.wierdenland.nl, www.hethoogeland.com, www.aipzeerijp.nl