educatie | afgeronde projecten

HIP Sud-West Fryslân

In 2007-2008 begeleidde Onderzoeksbureau Elles Bulder het opzetten van een netwerk van Historische Informatiepunten (HIP-en) in bibliotheken in zeven gemeenten in de regio Zuid-West Friesland. De HIP-en zijn onder andere opgezet om de gemeentelijke archieven meer bekendheid te geven bij een breed publiek. Daarnaast creëerde het een vaste (ontmoetings)plek met informatie over de lokale en regionale historie. De opzet is dat hier regelmatig activiteiten georganiseerd worden, zoals exposities en lezingen. Na een pilotfase van vier jaar verzorgde Onderzoeksbureau Elles Bulder de evaluatie van het project.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:
de projectevaluatie. 


Samenwerkingspartners
gemeente Súdwest Fryslân, gemeente Gaasterlân-Sleat, gemeente Littenseradiel, het Bibliotheekcluster Súdwest Fryslân, de Provinsje Fryslân, Tresoar, de Vereniging Historisch Sneek, het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, de Stichting Samenwerkende Musea Nijefurd, de Stichting Stimulering ZuidWest Fryslân en Plattelâns Projecten

Uitvoering
2012

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.nszf.nl