educatie | afgeronde projecten

Maand van de Toekomst

Stichting PEERD en Stichting Muziektheaterproductie Oost-Groningen hebben in 2011, samen met een aantal cultureel ondernemers en de eigenaar, het initiatief genomen om de oplevering van de volledig gerestaureerde voormalige strokartonfabriek 'De Toekomst' in Scheemda te vieren op een wijze die het pand verdient. Hierbij gingen kunst en cultuur hand in hand met educatie en documentatie waarbij de regionale bevolking nadrukkelijk betrokken werd. In de maanden maart en april werden drie onderdelen in dit kader uitgewerkt:?- Locatietheater 'Herstel van de Toekomst';?- 'Terug naar de Toekomst', een oral history-project;?- Educatieprogramma 'De maand van de Toekomst'.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • projectleiding educatieprogramma 'De maand van de Toekomst' in opdracht van de Stichting Muziektheaterproductie Oost-Groningen;
  • ontwikkeling educatiemateriaal voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie;
  • ondersteuning Stichting Muziektheaterproductie Oost-Groningen;
  • subsidie- en fondsenwerving.

Samenwerkingspartners
Stichting Muziektheaterproductie Oost-Groningen, Gemeente Oldambt, Stichting PEERD, Organisatiebureau Geert Lameris, Simon Benus Stadskanaal

Uitvoering
2010 - 2011

Contactpersoon: Matthijs Driebergen

Meer informatie
www.peerd.nu, www.geertlameris.nl