educatie | afgeronde projecten

Landelijk Veranderlijk

Landelijk Veranderlijk is een project voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen maken onder begeleiding van TOFMedia een film of een tentoonstelling over de eigen omgeving.

Ouders, familie en senioren worden actief bij het project betrokken. Zij treden op als ‘experts’ die worden geïnterviewd over de geschiedenis van de woonomgeving van de leerlingen en de verhalen uit het gebied.

Het project heeft raakvlakken met een groot aantal schoolvakken zoals geschiedenis, taal, wereldoriëntatie en natuur. Daarnaast werken de kinderen aan het maken van een film, interviewtechnieken en het doen van onderzoek.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:
het verwerven van subsidies.

Samenwerkingspartners
Stichting TOF media, film en educatie

Uitvoering
2015 

Contactpersoon Lineke Fokkens

Meer informatie 
www.tofmedia.nl