educatie | afgeronde projecten

Marktonderzoek Bachelor Popcultuur

Minerva Academie voor Popcultuur, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, is voornemens een bachelor Popcultuur op te zetten, waarin de nu al bestaande uitstroomprofielen ‘muziek’ en ‘vormgeving’ worden gecombineerd. Onderzoeksbureau Elles Bulder onderzocht de behoefte aan een dergelijke integrale opleiding onder stakeholders en in de markt en rapporteerde de bevindingen, zodat deze gebruikt kunnen worden bij een go/no-go en de macrodoelmatigheidstoetsing.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:
onderzoek naar de behoefte aan een integrale opleiding Popcultuur gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en enquêtes.

Samenwerkingspartners
Hanzehogeschool Groningen, Minerva Academie voor Popcultuur

Uitvoering
2013

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.hanze.nl, www.academievoorpopcultuur.nl