educatie | afgeronde projecten

College On Regional Development European Rural Areas

Onderzoeksbureau Elles Bulder verwierf in opdracht van stichting Dag van de Regio €150.000,- aan Europese subsidie en coördineerde het Grundtvig-project CORDERA (College On Regional Development European Rural Areas). In dit project werkten deelnemers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Schotland en Polen samen om kennis en ervaring uit te wisselen over plattelandsregio’s. Concreet heeft dit geresulteerd in een voor al deze landen bruikbaar concept van de Dag van de Regio, ter ontwikkeling van deze rurale Europese gebieden.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • de coördinatie van het project namens stichting Dag van de Regio;
  • de Europese subsidieverwerving.

Samenwerkingspartners
Stichting Dag van de Regio, LEADER Actiegroep Hoogeland, SPES Zukunftakademie Schlierbach (Oostenrijk), Bundesverband der Regionalbewegung (Duitsland), LEADER Action Group Dumfries and Galloway (Schotland), Leader Action Groep Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry (Finland) en Stowarzyszenie "Dla Dawnych Odmian i Ras" (Polen).

Uitvoering
2012-2014

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.dagvanderegio.nl, www.tag-der-regionen.de