educatie | afgeronde projecten

Archeologische Informatiepunten

Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Archeologische Informatiepunten (AIP’s) in de kuststreek van de provincie Groningen.  Een AIP bestaat uit een bezoekerscentrum waar informatie wordt verschaft over het landschap en haar geschiedenis in de vorm van een expositie, een DVD en een themaboek. Daarnaast loopt er vanaf elk AIP een fietsroute zodat bezoekers de geschiedenis van het landschap zelf kunnen ervaren. Momenteel zijn er vijf Archeologische Informatiepunten met elk een eigen thema.

Het Archeologisch Informatiepunt Fivelboezem is gehuisvest in het dorpshuis in Zeerijp. Het biedt haar bezoekers een expositie over de rivier de Fivel en over de baksteenindustrie vanaf de vroege Middeleeuwen tot begin 20e eeuw.

In het oude schoolgebouw van het Openluchtmuseum Hoogeland te Winsum bevindt zich het AIP Hoogeland met informatie over de ontwikkeling van het kwelderlandschap.

In de Mariakapel van de Nicolaïkerk in Appingedam is het Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo gevestigd, met als thema 'Water en waterbeheer’.

In museum Wierdenland in Ezinge huist het AIP Middag-Humsterland.  Het thema van dit AIP is de wordingsgeschiedenis van de landschappen Middag en Humsterland en de rol van de Lauwerszee en het Reitdiep daarin.

Het AIP Dollardboezem bevindt zich in culturele pleisterplaats De Oude Remise in Bad Nieuweschans. Thema’s van dit AIP zijn onder andere de veengebieden, het verdronken dorp Houwingaham, vestingswerken en kerken, kloosters en boerderijen. Voor dit laatste, internationale AIP heeft Onderzoeksbureau Elles Bulder samengewerkt met het Duitse ‘Ostfriesische Landschaft’.


Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • ontwikkeling van de inhoudelijke presentatie;
  • redactie en eindredactie van themaboeken en fietsroutes;
  • subsidie- en fondsenwerving en de afwikkeling daarvan;
  • de PR;
  • de algemene projectbegeleiding.

Uitvoering
2006 - 2012

Contactpersoon Peter Broekema

Meer informatie
Het Verhaal van Groningen, www.aipzeerijp.nl, www.hethoogeland.com, www.nicolaikerk-appingedam.nl, www.wierdenland.nl, www.deouderemise.nl

 

Informatief filmpje over de AIP's: