cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Revitalisering Musea Heiligerlee

Nadat Onderzoeksbureau Elles Bulder de benodigde subsidie voor dit project had verworven, werd begonnen met de uitvoering van de revitalisering van de twee musea in Heiligerlee. Het Klokkengieterijmuseum en het Museum Slag bij Heiligerlee zijn verbouwd en opnieuw ingericht met behulp van nieuwe inzichten en technieken. Zo is er ruimte voor wisselexposities in plaats van één vaste tentoonstelling. Daarnaast worden er samen met scholen en instellingen in de regio educatieve producten ontwikkeld over de Slag bij Heiligerlee en over oude ambachten.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • het werven van subsidies;
  • de projectontwikkeling;
  • de projectbegeleiding.

Samenwerkingspartner
Gemeente Oldambt

Uitvoering
2012

Contactpersoon Peter Broekema

Meer informatie
www.slagbijheiligerlee.nl, www.klokkengieterijmuseum.nl