cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Jordaanmuseum Amsterdam

De Stichting Jordaanmuseum wil een museum oprichten en in standhouden. Hierin wil zij ruimte bieden om het culturele erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk, de Jordaan, te bestuderen, te documenteren, te archiveren en ten toon te stellen. Daarnaast richt de stichting zich op de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van ”Het nieuwe Werck” en de lotgevallen van de buurt tot vandaag de dag, waarbij de typisch wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor:

  • Ondersteunen van de stichting bij het schrijven van een langetermijn projectenplan;
  • Subsidieverwerving.

Samenwerkingspartners
Stichting Jordaanmuseum Amsterdam

Uitvoering
2015 

Contactpersoon Elles Bulder