cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Beleef de Nederlandse Opstand in Heiligerlee. 1568-2018

Binnenkort is het precies 450 jaar geleden dat het Spaanse leger en de opstandelingen elkaar in het moeras bij het klooster in Heiligerlee troffen. Op die dag, om precies te zijn op 23 mei 1568, wisten de Staatse troepen onder leiding van de graven Adolf en Lodewijk van Nassau de Spaansgezinde soldaten van Koning Filips II een verpletterende nederlaag toe te brengen. Dat moment staat bekend als het begin van ‘De Nederlandse Opstand’, de opstand die het begin van de ontwikkeling naar een onafhankelijk Nederland 

Stichting De Twee Lee’s is naar aanleiding van dit feit al maanden met de inwoners van beide dorpen aan het werk om een spectaculair vijfdaags evenement neer te kunnen zetten. In de weken voorafgaande aan het evenement worden leerlingen van de basisscholen in de gemeente Oldambt via Museum Slag bij Heiligerlee intensief bij dit deel van hun eigen regionale geschiedenis betrokken. Als hoogtepunt van het evenement wordt in het weekend van 25-27 mei het gebied tussen beide dorpen omgetoverd tot een echt laatmiddeleeuws kampement. Bezoekers en bewoners kunnen daar zien en ervaren hoe het kampleven in die tijd was. En ook de Slag kent zijn eigen Romeo en Julia in de personen van Martin en Alida, een katholieke jongen en een protestants meisje, die elkaar aan de vooravond van de Slag ontmoeten. Hun (on)mogelijke liefde vormt de rode draad voor het muziektheaterstuk dat de geest van de tijd neerzet. En tenslotte wordt een heus slagveld afgebakend waar de strijd tussen de Staatse en de Spaanse troepen uitgevochten wordt.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor:

  • opstellen projectplan, begroting en subsidieplan;
  • werft subsidies.

Samenwerkingspartners:

Stichting de Twee Lee's

Uitvoering

2017-2018

Contactpersoon Elles Bulder