cultureel erfgoed | afgeronde projecten

J.H. Neuteboom: Zien letste dreum?

‘Dij Waling-Wubbe woont wied weg,
Wied weg in ’t veerster-veld.
An ’t end van ’t loug bie ’t Schijpers-hoes,
Daor zug man Waling-Wubbes hoes
Wied weg in ’t veerster-veld.[1]

Jan Hendrik Neuteboom is een van de bekendste Groninger streektaalschrijvers. Hij werd geboren in 1865 in Vlagtwedde. In Sellingen is hij 12 jaar onderwijzer geweest. Hij vertrok in 1896 naar Den Haag en pas daar begon hij met het schrijven van verhalen en gedichten in zijn eigen taal: het Westerwoldse Gronings. Zijn verhalen gooiden hoge ogen bij zijn literaire tijdgenoten en ook nu wordt zijn werk nog hoog gewaardeerd. Kenmerkend aan het werk van Neuteboom is dat hij zich voornamelijk richt op de eenvoudige  mens: de arbeider, de kleine boer, de smokkelaar, de matroos, het kind. Hij werd geïnspireerd door hun harde leven. Door middel van de verhalen en gedichten van Jan Hendrik Neuteboom kunnen we heden ten dage nog een blik werpen in het Westerwolde van de negentiende eeuw. 

De J.H. Neuteboomstichting heeft een fiets-/wandelroute ontwikkeld die langs de plekken van de verhalen leidt. Op die plekken kan men via een GEO-Layar-applicatie voor de mobiele telefoon tekstfragmenten van Neuteboom horen en zo het Westerwolde van het verleden naar het heden halen.


[1] Neuteboom, J.H., (1963), Zien Leste Dreum. Verhalen, schetsen en gedichten, drukkerij en uitgeversbedrijf J. D. v. d. VEEN, Winschoten p 13

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • Projectadvisering;
  • Subsidieaanvraag;
  • GEO-Layar-toepassing.

Samenwerkingspartners
J.H. Neuteboom Stichting, Hippo Software

Uitvoering
2015

Contactpersoon Elles Bulder