cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Herbestemming religieus erfgoed Appingedam

Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft in opdracht van de gemeente Appingedam de mogelijkheden voor herbestemming van kerkelijk erfgoed in de binnenstad van Appingedam verkend en uitgewerkt. Het resultaat was een project dat heeft geleid tot feitelijke herbestemming van het gebouwencomplex van de gereformeerde kerk met het vergadercentrum Kabzeël en het complex van de voormalige joodse synagoge.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • inventariserend onderzoek naar kansen en mogelijkheden;
  • schrijven van een strategische notitie;
  • gesprekken met mogelijke partners;
  • voorbereiden van en adviseren over subsidieaanvragen.

Samenwerkingspartners
Gemeente Appingedam, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Protestante gemeente Appingedam, Stichting Oude Groninger Kerken, Algemene Stichting Welzijn Appingedam, Provincie Groningen

Uitvoering
2009 - 2011

Contactpersoon: Matthijs Driebergen