cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Erfgoed Midwolda Oostwold

De Verenigingen voor Dorpsbelangen van Midwolda en Oostwold namen in 2010 het initiatief om gezamenlijk een projectplan te ontwikkelen met als doel een betere ontsluiting van het cultuurhistorisch erfgoed voor de inwoners van beide dorpen. Dit plan was drieledig. Ten eerste konden bewoners zelf erfgoedonderzoek doen naar bijvoorbeeld hun eigen huis of foto’s. Ten tweede werden er lespakketten voor cultuureducatie ontwikkeld en ingezet op scholen in de omgeving. Ten derde werd het erfgoed ook digitaal ontsloten met behulp van een website en een interactieve (speur-, fiets-)tocht langs het erfgoed in de dorpen, waarbij gebruikt gemaakt kan worden van GPS, Augmented Reality en QR-codes.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • het opstellen van een strategisch document met de Verenigingen voor Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold;
  • het werven van subsidies;
  • begeleiding van het project, nadat subsidies zijn verkregen.

Samenwerkingspartners
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda, Vereniging Dorpsbelangen Oostwold, Museumhuis Groningen, Gemeente Oldambt, Het Verhaal van Groningen, basisscholen in de omgeving

Uitvoering
2010-2015

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.dorpsbelangenmidwolda.nl, www.dorpsbelangen-oostwold.nl