cultureel erfgoed | actuele projecten

Welkom in de Graanrepubliek

Eens per jaar organiseert de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig haar algemene zomervergadering. Daarbij wordt met een groot deel van de vloot een bezoek gebracht aan een stad ergens in Nederland. In 2020 is dat Winschoten. Van 24-26 juni 2020 zullen 200 schepen en scheepjes aanleggen aan de kades in Scheemda, Blauwestad, Winschoten en Bad Nieuwschans.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor

  • Subsidieverwerving

Samenwerkingspartner
Stichting Tramhaven Winschoten

Uitvoering
2019-2020

Contactpersoon Elles Bulder