cultureel erfgoed | actuele projecten

Herinrichting Groot Bronswijk-terrein

In 1960 werd psychiatrisch centrum Groot Bronswijk geopend in Wagenborgen. In de jaren die volgden, groeide het centrum door tot een instituut met 1.500 inwoners. Het werd daarmee een belangrijke economische drager van het dorp. Tot in de jaren negentig was Groot Bronswijk beeldbepalend voor Wagenborgen. Het centrum leverde veel werkgelegenheid aan het dorp en trok mensen van buiten aan. Begin jaren negentig werd duidelijk dat Groot Bronswijk ging sluiten. Het zou nog tot 2006 duren voordat de laatste bewoners werden overgeplaatst naar elders.

Inmiddels zijn, met uitzondering van twee woningen, waaronder de zogenoemde ‘villa’, alle panden afgebroken. Het grondstuk bestaat nog voor een deel uit de uit 1920 daterende Engelse landschapstuin. Inmiddels zijn in het kader van het Toekomstplan Wagenborgen, waarbij Onderzoeksbureau Elles Bulder de projectleiding had, plannen ontwikkeld voor herinvulling van het terrein. De huidige stand van zaken is dat er een brede school, een voorzieningen voor 24-uurszorg, levensloopbestendige woningen en een huisartsenpraktijk op het terrein gehuisvest worden. Daarnaast zijn er verschillende belangwekkende cultuur- en natuurhistorische elementen die aandacht verdienen zoals een begraafplaats van patiënten en verzorgenden en vele monumentale bomen. Ook zij zullen een plaats in de uitwerking van de plannen krijgen.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgt voor

  • Procesbegeleiding.

Samenwerkingspartners
Gemeente Delfzijl, Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Woonstichting Groninger Huis

Uitvoering
2018 - 2020

Contactpersoon Elles Bulder