cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Musea Eemsmond

In opdracht van de gemeente Eemsmond onderzocht Onderzoeksbureau Elles Bulder de mogelijkheden tot intensieve samenwerking tussen de Stichting Museum Menkemaborg, het Openluchtmuseum Het Hoogeland en andere erfgoedinstellingen binnen en buiten de gemeentegrenzen. Het doel van deze samenwerking is het reduceren van de afhankelijkheid van subsidies en het komen tot vernieuwing om bezoekers te blijven boeien.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking;
  • het komen tot een overeenkomst tussen de verschillende partijen;
  • de begeleiding van het traject.    

Samenwerkingspartners
Gemeente Eemsmond en erfgoedinstellingen binnen en buiten de gemeentegrenzen

Uitvoering
2014-2015

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.menkemaborg.nl, www.hethoogeland.com