cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Bidboek Museum Stad Appingedam

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Appingedam heeft Onderzoeksbureau Elles Bulder een brochure ontwikkeld waarin het belang van Museum Stad Appingedam voor de regio en de gemeente uiteengezet wordt. Deze brochure maakte deel uit van een gezamenlijke aanpak van de gemeente en Museum Stad Appingedam om de aandacht voor erfgoed te versterken, in de provincie Groningen in het algemeen en in de gemeente Appingedam in het bijzonder.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • teksten en redactie van het bidboek;
  • de projectbegeleiding.

Samenwerkingspartners
Gemeente Appingedam, vormgeefster Erica Eijklaar

Uitvoering
2011

Contactpersoon Matthijs Driebergen

Meer informatie
www.museumstadappingedam.nl