cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Subsidieverwerving Musea Heiligerlee

Onderzoeksbureau Elles Bulder heeft in opdracht van de gemeente Oldambt samen met de besturen van het Klokkengieterijmuseum en Museum Slag bij Heiligerlee een toekomstvisie en een ontwikkelingsplan voor beide musea geschreven. In samenwerking met JAM Producing is naar aanleiding hiervan een bidboek ontwikkeld waarna met de besturen het traject is ingezet om gelden te werven voor de uitvoering van de plannen.
Met de verworven subsidies werkt Onderzoeksbureau Elles Bulder inmiddels als projectleider aan de uitvoering van het project.

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:

  • het schrijven van een toekomstvisie en een ontwikkelingsplan voor museum Klokkengieterij en museum Slag bij Heiligerlee;
  • het schrijven van een bidboek;
  • fondsenwerving.

Samenwerkingspartners
Gemeente Oldambt, bestuur Klokkengieterijmuseum en bestuur Museum Slag bij Heiligerlee, JAM Producing, Museumhuis Groningen.

Uitvoering
2008 - 2011

Contactpersoon Peter Broekema

Meer informatie
www.slagbijheiligerlee.nl, www.klokkengieterijmuseum.nl