cultureel erfgoed | afgeronde projecten

Bidboek Museum Hengelo

Ooit, nog niet eens zo heel lang geleden, bestond Hengelo uit niet veel meer dan een paar wegen, wat boerderijen, een kerk en een landhuis.... veel meer was er niet. Tegenwoordig is Hengelo een grote stad met zo’n 80.000 inwoners. Wat is hier gebeurd? 

Historisch Museum Hengelo vertelt het verhaal van Hengelo en haar inwoners aan een breed publiek. Onderzoeksbureau Elles Bulder schreef een bidboek waarin de visie van het museum op zijn functioneren nu en in de toekomst is geformuleerd. Dit bidboek kan worden gebruikt bij het aanvragen van subsidies die nodig zijn voor de herinrichting en het uitbouwen van de educatieve functie van het museum. 

Onderzoeksbureau Elles Bulder zorgde voor:
de teksten en redactie van het bidboek.

Samenwerkingspartner
Stichting Oald Hengel

Uitvoering
2014-2015 

Contactpersoon Elles Bulder

Meer informatie
www.historischmuseumhengelo.nl